Pravidlá Adventure golfu

1
Hraciu plochu tvorí 18 jamiek. Jednotlivé jamky sú očíslované poradovými číslami. Treba dodržovať poradie jamiek. Jamky sú prepojené chodníkmi, ktoré vedú k ďalšej jamke v poradí.
2
Adventure golf môžu hrať jednotlivci alebo skupiny hráčov. Maximálne odporúčané obsadenie jednej jamky sú 4 hráči.
3
Pri hre v skupine hrajú hráči postupne za sebou v poradí, ktoré si sami na začiatku určia.
4
Cieľom hry je dopraviť loptičku v čo najmenšom počte úderov do jamky. Víťazom je hráč s najmenším súčtom úderov na všetkých jamkách.
5
Hra na jamke začína v priestore pred zvýšeným mantinelom, kde si hráč môže loptičku ľubovoľne umiestniť.
6
Pokiaľ loptička pri hre opustí dráhu hráč si pripočíta jeden trestný bod. V tomto prípade si hráč môže vrátiť loptičku do hry tak, že ju položí 15 cm od mantinelu v mieste, v ktorom opustila dráhu.
7
V prípade, že loptička skončí v blízkosti kameňa môže hráč pokračovať v hre, alebo si môže loptičku umiestniť na 15 cm od jeho okraja bez straty bodu.
8
Z vodných prekážok je zakázané hrať. Požiadajte obsluhu o novú loptičku.